Selvevaluering

Stenhus Kostskole har siden 2013 været selvevaluerende efter den model, som Danmarks Private Skoler har udarbejdet og fået godkendt i Undervisningsministeriet.

Selvevalueringsmodellen er vores overordnede pædagogiske styringsredskab og alle nye pædagogiske tiltag skal kunne begrundes i modellen. Derved sikres, at der er en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde og at skolens mål og visioner medtænkes heri.

Vi betragter arbejdet med selvevaluering som en løbende proces, hvor alle skolens aktører bliver involveret over tiden. I arbejdet er det væsentligt, at skolens mål og visioner medtænkes ud fra elevernes, forældrenes og lærernes individuelle synsvinkel og tilgang til de forskellige områder.

De fem årlige møder i Pædagogisk Råd planlægges sammen med pædagogisk udvalg, der koordinerer arbejds- og udviklingsgrupper under selvevaluering. Således bliver selvevaluering en naturlig og styrende del af vores pædagogiske møder, hvilket kvalificerer arbejdet og sikrer at selvevalueringstanken er medtænkt i alle vore pædagogiske tiltag.

På bestyrelsens og forældrerepræsentanternes møder bliver der mindst en gang om året informeret om status og det aktuelle arbejde med selvevaluering.

Marts, 2024

Vinni Mouritsen

Kapitler til selvevaluering

Kerneområde 1: Skolens profil

Kerneområde 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Kerneområde 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Kerneområde 4: Elevens alsidige personlige udvikling

Kerneområde 5: Frihed og folkestyre

Kerneområde 6: Tilbud om undervisning i 10. klasse

Kerneområde 7: Specialundervisning

Kerneområde 8: Dansk som andetsprog

Kerneområde 9: Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Kerneområde 10: Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisning