Værdigrundlag

Vores primære mål på Stenhus Kostskole er at udvikle et højt fagligt og dannelsesmæssigt niveau. Derfor er det ligeledes vores vision, at vi vil udvikle vores elever til fagligt stærke og reflekterende selvstændige unge mennesker. Vi vil give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen. Dertil vil vi skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad for at eleven kan udvikle sig på de bedste vilkår.

Hvordan arbejder vi med den enkelte elev

Kostafdelingen samarbejder med dagskolen omkring individuelle mål for kosteleverne. Eleverne bliver mødt, der hvor de er, og ekstra undervisning tilrettelægges i forhold til dette udgangspunkt. Gennem trygge rammer er det målet, at den enkelte elev udvikler lyst til at lære og tilegner sig en faglig ballast, som motiverer til videre uddannelse.

Eleverne på kostskolen gives et solidt fundament af basale menneskelige kompetencer, som bygger på gensidig forståelse, rummelighed og tillid. Vores elever behandler hinanden og andre med respekt, og passer på hinanden både på og uden for skolen.

Vi skaber rammer for både fællesskab og individuel udvikling

Kostafdelingen er tilrettelagt, så den kan være den trygge base i kostelevernes liv, og det sted som de vil kalde hjem. Dette betyder ligeledes, at vi prioriterer fællesskabet højt. Vi har mange fælles aktiviteter, f.eks. er vi på ture 3-4 gange om året, hvor vi besøger Sverige, Østrig og forskellige steder i Danmark. Vores fire kostmedarbejdere sikrer, at der drages omsorg for den enkelte elevs trivsel. Trivsel er et af vores vigtigste succeskriterier, og vi arbejder målrettet på at skabe et familiært miljø mellem eleverne og mellem elever og voksne. I det daglige samarbejde lægges der vægt på, at skolens medarbejdere gennem engagement og medansvar bidrager til at viderebringe skolens kultur og traditioner.

Samarbejdet med den enkelte elevs forældre har en høj prioritet, og forældre inddrages i videst mulige omfang i arbejdet med eleven.