Tilskud til opholdsstøtte
Kostafdelingen

Ansøgning om opholdsstøtte (kostskole)

Frist for ansøgning om støtte til skoleåret 2023/2024 er nu afsluttet.

Pulje for skoleåret 2024/2025 udmeldes august 2024