Privatskole / Dagskole på Stenhus Kostskole

Dagskolen på Stenhus Kostskole er en privatskole, hvor du er velkommen, lige meget om du bor derhjemme eller på vores kostafdeling. Vi har stort fokus på fagligheden, og vi hjælper hver enkelt elev med at dygtiggøre sig. 

Vores elever kommer mange steder fra. De fleste fra Holbæk, en del fra omegnen og nogle bor på kostskolen. Men fælles for dem alle er, at de har ønsket at gå på en privatskole, hvor der kræves en daglig arbejdsindsats både i og uden for skoletiden. Resultatet heraf er både dannelse, viden og kundskaber, der tilsammen giver de bedste betingelser for den videre ungdomsuddannelse.

Udover den almindelige undervisning fra 5. klasse, tilbyder vi også 10. klasse samt en sportsklasser (7.-10.klasse) sammen med Holbæk SportsAkademi. Primært fokus på fodbold. Men dyrker du anden form for elitesport, hjælper vi dig gerne med at tilpasse en hverdag, hvor der er plads til både faglighed og træning på højt niveau.

Hvem er vi? 

Stenhus Kostskole er en privatskole med fokus på solid faglig undervisning, indarbejdelse af gode arbejdsvaner og værdier – og dermed skabe et solidt fundament for  videre ungdomsuddannelse. Privatskolen følger Undervisningsministeriets læseplaner og afholder eksamener i alle fag (undtagen kristendom).

Elever på privatskolen

På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever fordelt fra 5. til 10. klasse. Der går maximum 22 elever i klasserne, så der er tid til at alle elever får den opmærksomhed, de har behov for, når de skal udvikle sig både fagligt og som mennesker. På kostafdelingen bor ca. 20 grundskoleelever, og de er i skoletiden elever i en af vore i alt 29 klasser. Derudover har vi ca. 40 elever fra Stenhus Gymnasium boende, der udover skolegang i gymnasiet dyrker fx basketball, fodbold eller badminton på eliteplan.

Værdigrundlag 

Vi vil give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen. Samarbejdet med den enkelte elevs forældre har en høj prioritet og forældre inddrages i videst mulige omfang i arbejdet med eleven.

Aktiv indlæring

Bevægelse og sport er en væsentlig del af det at gå på Stenhus Kostskole. Lærerne bruger ofte Cooporative Learning strukturer i undervisningen for at eleverne skal have de optimale muligheder for at bevæge sig i forbindelse med undervisningen. På 5. klassetrin er der 4 idrætstimer om ugen, mens der er 2 timer i 6. til 9. klasse. Eleverne i 5. og 6. klasse har svømning en gang om ugen den ene halvdel af skoleåret. Svømningen foregår i Holbæk Sportsby, og eleverne møder ude i svømmehallen om morgenen og transporterer sig selv til skolen bagefter.

Madkundskab

I lighed med andre skoler har Stenhus Kostskole også indført et praktisk musiks fag (PMU). Vi har valgt at 7. og 8. klasse skal undervises i hjemmekundskab. Det giver stor glæde hos eleverne, som det ses i videoen her.

Lektiecaféen

Lektiecaféen er som navnet siger et sted, hvor eleverne kan lave lektier og få sig et glas saftevand. Her er eleverne også velkomne, hvis de bare vil sidde og læse i fred og ro, men udover dette er Lektiecaféen ikke en fritidsordning.

Der er altid to lærere med kompetencer i næsten alle fag i Lektiecaféen, og elever fra alle klassetrin kan derfor få god hjælp. Eleverne kan arbejde alene og få hjælp, men der er også god plads til, at de f.eks. kan fortsætte et gruppearbejde fra skoledagen. Lektiecaféen har til huse i ”VOLO”, hvor 5. klasserne bor.

Åbningstiderne er mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

Karaktergennemsnit og overgangsfrekvens

Se det opdaterede karaktergennemsnit samt overgangsfrekvens for Stenhus Kostskole.

Se statistik her

Interview med 5. klasserne

Vi har snakket med nogle af vores nye 5. klasses elever. Hør her hvad de siger om Stenhus Kostskole.

Læs interviewet her

Mål & Vision

Vores vision:
“Vi stræber efter at gøre Stenhus til et stærkt lærende fællesskab, som er
passioneret om at udvikle, inspirere og guide børn og unge på deres rejse mod mening,
glæde, sundhed og positive bidrag til vores demokratiske velfærdssamfund!”

Vores mission:
“Vi bidrager til vores vision ved at styrke og udvikle de evner og kvaliteter, som
vores elever allerede besidder, samt ved at omsætte deres drømme og ambitioner til
viden, færdigheder og værdier, der kommer dem til gode resten af livet!”