fbpx

Velkommen til Stenhus Kostskole

Dagskolen på Stenhus Kostskole er en privatskole, hvor du er velkommen, lige meget om du bor derhjemme eller på vores kostafdeling. Vi et stort fokus på fagligheden, og vi hjælper hver enkelt elev med at dygtiggøre sig. 

Vores elever kommer mange steder fra. De fleste fra Holbæk, en del fra omegnen og nogle bor på kostskolen. Men fælles for dem alle er, at de har ønsket at gå på en skole, hvor der kræves en daglig arbejdsindsats både i og uden for skoletiden. Resultatet heraf er både dannelse, viden og kundskaber, der tilsammen giver de bedste betingelser for den videre ungdomsuddannelse.

Udover den almindelige undervisning fra 5. klasse, tilbyder vi også 10. klasse, en linje i Esport samt en fodboldklasse sammen med Holbæk SportsAkademi.Dyrker du elitesport, hjælper vi dig gerne med at tilpasse en hverdag, hvor der er plads til både faglighed og træning på højt niveau.

Hvem er vi? 

Stenhus Kostskole er en privatskole med fokus på solid faglig undervisning, indarbejdelse af gode arbejdsvaner og værdier og dermed forberedelse til ungdomsuddannelserne både på STX, HHX, HTX, EUX og EUD. Skolen følger Undervisningsministeriets læseplaner og afholder eksamener i alle fag, undtagen kristendom.

Elever 

På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever fordelt fra 5. til 10. klasse. Der går maximum 22 elever i klasserne, så der er tid til at alle elever får den opmærksomhed, de har behov for, når de skal udvikle sig både fagligt og som mennesker. På kostafdelingen bor ca. 20 grundskoleelever, og de er i skoletiden elever i en af vore i alt 29 klasser. Derudover har vi ca. 40 elever fra Stenhus Gymnasium boende, der udover skolegang i gymnasiet dyrker fx basketball, fodbold eller badminton på eliteplan.

Værdiggrundlag 

Vi vil give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen. Samarbejdet med den enkelte elevs forældre har en høj prioritet og forældre inddrages i videst mulige omfang i arbejdet med eleven.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hej hej eje

Kulturel dannelse i undervisningen 

På skolen modtager alle i 5. og 6. klasse obligatorisk undervisning i kinesisk sprog og kultur. Fra 7. klasse kan man fortsætte med kinesisk valghold, og Stenhus Gymnasium tilbyder også kinesisk både for nybegyndere og fortsættere. Valgholdet i 9. klasse tager på studietur til Kina med privat indkvartering nogle dage i enten Tjin Jin eller Shijiazhuang kombineret med hotelophold i Bejjing. Læs mere om kinesisk på Stenhus

Aktiv indlæring

Bevægelse og sport er en væsentlig del af det at gå på Stenhus Kostskole. Lærerne bruger ofte Cooporative Learning strukturer i undervisningen for at eleverne skal have de optimale muligheder for at bevæge sig i forbindelse med undervisningen. På 5. klassetrin er der 4 idrætstimer om ugen, mens der er 2 timer i 6. til 9. klasse. Eleverne i 5. og 6. klasse har svømning en gang om ugen den ene halvdel af skoleåret. Svømningen foregår i Holbæk Sportsby, og eleverne møder ude i svømmehallen om morgenen og transporterer sig selv til skolen bagefter.

Madkundskab

I lighed med andre skoler har Stenhus Kostskole også indført et praktisk musiks fag (PMU). Vi har valgt at 7. og 8. klasse skal undervises i hjemmekundskab. Det giver stor glæde hos eleverne, som det ses i videoen her.

Cambridge Class

Stenhus Kostskole er Cambridge Associate Schools (CAS)

I 2015 blev Stenhus Kostskole certificeret til at måtte undervise i Cambridge fag, og vi lod den ene af vore fire nystartede 5. klasser blive ”Cambridge Class”.


Læs mere om Cambridge her

Lektiecaféen

Lektiecaféen er som navnet siger et sted, hvor eleverne kan lave lektier og få sig et glas saftevand. Her er eleverne også velkomne, hvis de bare vil sidde og læse i fred og ro, men udover dette er Lektiecaféen ikke en fritidsordning.

Der er altid to lærere med kompetencer i næsten alle fag i Lektiecaféen, og elever fra alle klassetrin kan derfor få god hjælp. Eleverne kan arbejde alene og få hjælp, men der er også god plads til, at de f.eks. kan fortsætte et gruppearbejde fra skoledagen. Lektiecaféen har til huse i ”VOLO”, hvor 5. klasserne bor.

Åbningstiderne er mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 15.30 og fredag fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

Karaktergennemsnit

Her kan du se. downloade en oversigt fra 2018/19 over karaktergennemsnit for 9. og 10. klasse på Stenhus Kostskole.

Download karaktergennemsnit

Mål og vision

Mål

Det er Stenhus Kostskoles målsætning at udvikle et højt fagligt og dannelsesmæssigt niveau.

Vision

På Stenhus Kostskole vil vi i en aktiv læringsproces udvikle fagligt stærke og reflekterende unge medborgere. Lysten og evnen til at bidrage positivt til vort demokratiske velfærdssamfund skal kendetegne elever fra Stenhus Kostskole.

Vi vil sikre den enkelte elev et fundament af viden og kundskaber. Værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde skal være en vigtig del af hverdagen.

Vi vil skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad.