10. klasse på Stenhus Kostskole

“Vores fornemmeste opgave er at ruste dig fagligt, socialt og personligt til uddannelsen efter grundskolen!”

     – Skoleleder Knud Erik Schack Korsbjerg

10. klasse på Stenhus Kostskole
10. klasse på Stenhus Kostskole er for dig, som satser på:
  • Faglig og personlig udvikling
  • Ny og spændende viden
  • Sjove og lærerige studieture

Hovedformålet med 10. klasse er, at eleverne gennem en fagligt orienteret undervisning i et trygt og ambitiøst læringsmiljø forberedes bedst muligt til en ungdomsuddannelse. Den enkelte elev får styrket sine arbejdsformer og tilgange til undervisning, og der arbejdes med, at eleven fastholder eller genopbygger lysten til at lære.

Eleverne kan forvente at møde yderst engagerede lærere, der tilrettelægger en spændende undervisning med udgangspunkt i stor indsigt i de faglige discipliner samt elevernes aktuelle niveau. Vi forventer ligeledes, at elever i 10. klasse på Stenhus Kostskole møder året med engagement og lyst til læring, og at eleverne aktivt og ansvarligt tager del i både klassens faglige udvikling og sociale fællesskab.

I løbet af skoleåret vil der være elevsamtaler, hvor klasselærer og elev taler om elevens faglige, sociale og personlige standpunkt og udfordringer og sammen sætter mål for elevens individuelle udvikling.

Læs også om dine muligheder for at bo på vores kostskole

 

Årets gang i 10. klasse begynder med et intro-arrangement en af de første skoledage, hvor vi er sammen på skolen, i skoven og i nærmiljøet i øvrigt. Vi lærer hinanden at kende gennem teambuilding og sjove lege og slutter af med overnatning og lækkert morgenbord.

I løbet af efteråret kommer første studietur. De seneste år har turen gået til Malta, og kulturen og sproget her danner grundlag for planlægningen af undervisningen i såvel sprogfagene som samfundsfag. På turen udbygges fællesskabet helt naturligt, og eleverne vender hjem med nye sociale og personlige ”skills” og udvidet horisont og viden.

Senere på året vil der være mulighed for at deltage i udvekslingsbesøg med elever fra enten Skole 124 i hovedstaden Kiev i Ukraine eller fra Oberrealschule Westercelle i den tyske by Celle, der ligger i Niedersachen. Her bor eleverne privat hos hinanden og får derved kulturerfaringer på helt personligt plan.

Året afsluttes med skriftlige og mundtlige eksamener i de tre hovedfag dansk, matematik og engelsk. Der vil ligeledes være eksamen i det valgfag, den enkelte elev har valgt. Gennem hele året lægger vi vægt på, at der skabes en god atmosfære og et miljø, hvor de mange unge kan inspirere hinanden både fagligt og socialt.

HØR FRA DE TIDLIGERE 10. KLASSER

Vi har snakket med seks tidligere 10. klasse elever om deres år på Stenhus Kostskole. Pigerne er:

Emma, 18 år, HF
Isabella, 18 år, HF
Mathilde 16 år, HF
Ida, 18 år, HF
Alberte, 17. år, STX
Sofie. 18 år, STX

Hvorfor har I valgt at gå i 10. klasse?

Jeg havde ikke lyst til at gå på efterskole og bo et andet sted, og jeg var ikke klar til at gå direkte videre til gymnasiet.
Jeg kom fra en anden skole, hvor jeg ikke følte jeg havde fået det faglige med, for at være klar til gymnasiet. Jeg valgte derfor Stenhus, fordi jeg havde hørt at man vægtede det faglige højt.

 

Har det været fedt at gå i 10. klasse?

Det er klart mit bedste skoleår at gå i 10. klasse på Stenhus! Man har bare fået så mange gode venner, alle er meget tætte inkl. parallelklasse. Vi har lidt fået lov at være i en boble kun med 10. klasse, det har været rigtig fedt. Vi blev hurtigt meget tætte med parallelklassen, der er ligesom et fællesrum mellem vores to klasselokaler, så I pauserne gik alle bare i fællesrummet, hvor vi alle var sammen. Det har lidt været et efterskole år, hvor vi stadig boede hjemme og kunne se andre venner. Nogle gange blandede vi også undervisningen sammen, så vi havde nogle forløb sammen med den anden klasse, det var virkelig også fedt.

 

Hvordan havde I det med jeres lærere?

Vi fik et ret godt forhold til vores lærere gennem hele skoleåret, vi var I vores egen bygning, hvilket betød at vi alle blev meget tætte. Vi havde også meget de samme lærer I de forskellige fag. Og så blev vi meget tætte efter vi var på studietur. Vi er stadig en stor gruppe der mødes med vores tidligere klasselærer for at gå i biografen eller på cafe, det er rigtig hyggeligt!

 

Hvad er forskellen på 9. og 10. klasse?

Der er ikke så stor forskel på det faglige, 10. klasse var mest en repetition af 9. klasse. Men vi har virkelig fået meget ud af det sociale. 10. klasse har bare virkelig gjort det godt for det sociale. Man får nye venner og man udvikler sig meget som person på det år. Vi gik alle I klasse sammen, og vi har stadig kontakt hver dag, vi blev meget tætte på det år.

 

Hvorfor tror I at I udviklede jer så meget det år?

Det gjorde noget godt at komme væk fra sin folkeskole, hvor man havde gået i så mange år. Det var rart at komme et nyt sted hen, hvor man ikke havde en rolle på forhånd. Og så skulle man til at snakke med nogle nye mennesker som man ikke havde snakket med før. Det gør noget for den personlige udvikling at blive kastet ind i en ny situation med nye mennesker. Det var lidt trygheden og det sociale der gik op i en højere enhed. Vi havde det godt, og det spillede med det sociale, så lærer man bare rigtig meget mere.

 

Hvad var de tre bedste ting ved at gå på Stenhus Kostskole?

Fællesskabet, vores klasselærer Gitte og hvor meget vi rykkede os fagligt

 

Vil I anbefale andre at gå i 10. klasse?

Uden tvivl, det var det bedste år!