I kølvandet på covid har vi vænnet os til en udeordning som vi nu har gjort til en permanent ordning. Elevernes skal således opholde sig udendørs i alle frikvarterer med undtagelse af en del af spisepausen. Udeordningen er ikke årstidsbestemt, men gældende hele året og det kræver at eleverne vænner sig til at orientere sig i forhold til vejrudsigten, gerne med hjælp fra deres forældre, så de kan medbringe varmt tøj til de kolde dage.

Såfremt himmel og hav står i et, vil der blive opsat røde flag, som betyder at man må opholde sig indendørs, men det sker kun under voldsomt vejrlig.

Denne udeordning er gjort permanent med henblik på at få luftet godt ud i klasserne, og at eleverne får aktiveret kroppen med jævne mellemrum i løbet af dagen. Og ikke mindst kan man opleve at legen er kommet retur i skolens pauser. 

Der spilles rundbold, fodbold leges fangeleg, dåseskjul og spillet ost på ostebanerne. Der brændes en stor mængde energi af, og det giver mere ro og fokus i selve undervisningen.

Vores mediemanifest medfører, at vi samler mobiltelefonerne ind når eleverne møder i skole, og udleverer dem igen ved skoledagens afslutning, så frikvarterne bruges til samtale og samvær face to face uden telefonernes pacificering.

Stenhus Kostskole har med manifestets og udeordningens indførelse opnået at få en mere aktiv og sund skole, hvor mængden af hovedpine og nakkeømhed er formindskede.

Knud e. Schack Korsbjerg 

Skoleleder, Stenhus Kostskole 

September 2022

Kategorier: Knuds Klumme