Der er hverken sammenhæng eller fornuft i regeringens såkaldte kvalitetsprogram for folkeskolen.

 

Efter at have læst dagens reformudspil fra regeringen vedrørende folkeskolen er der et par områder der skal medtænkes, for ikke at skabe en endnu dårligere folkeskole end den vi allerede

har. Og medtænker man den mistrivsel, der uvægerligt vil blive sat turbo på, så gør det virkelig ondt i et passioneret skolehjerte.

En kortere skoledag vil kun medføre, at eleverne får tid til at udvide deres skærmforbrug en til en. Hverken far eller mor er mere hjemme og vi ved fra forskningen, at eleverne går direkte hjem efter endt skoletid og er på skærmen indtil nogen forhindrer dem i det.

Det er ikke ligefrem trivselsfremmende. Og vi er tilstrækkeligt trængt som samfund af de unges mistrivsel. Også her taler forskningen sit klare sprog.

At man så ydermere foreslår at indføre teknologiforståelse og uddannelse og job som nye fag, trækker jo på en eller anden måde den forkerte vej i forhold en kortere skoledag.

Lærerens kompetenceniveau i de yngste klasser behøver ikke at svare til en lærer med linjefag, blot læreren er tilstrækkelig empatisk og kreativ, så er alt som det skal være.

Vi har på Stenhus Kostskole igennem de seneste 15 år optaget fire nye 5.klasser hvert år og vi kan på alle områder se en nedgang i kvaliteten i den skolegang eleverne har modtaget. Denne forringelse ønsker ingen at se yderligere forringet.

Afskaffelsen af den obligatoriske projektopgave vil blot medføre at en af de mest fantastiske arbejdsformer, med en indbygget effektiv fordybelsesmulig, stille og roligt overgår til at blive til tema- og featureuger, hvor man ikke på samme måde, som med den obligatoriske projektopgave arbejder systematisk med en opgave fra problemformulering til konklusion og kildekritik.

Det vil ganske enkelt være utilstedeligt at afskaffe denne mulighed for selvstændigt, kreativt og praktisk arbejde. Gymnasier og videregående uddannelser vil være rigtig kede af at vi ikke i grundskolerne tilbyder denne rendyrkede arbejdsform.

Dette er blot et par korte kommentarer til regeringens kludetæppe af forslag til reform af en af samfundets vigtigste institutioner – nemlig den danske folkeskole.

Knud e. Schack Korsbjerg

Skoleleder Stenhus Kostskole

11.10.2023

Kategorier: Knuds Klumme