De fleste mennesker ved godt at de ser rigtig meget på skærme i løbet af et døgn, men de bliver meget overraskede, når de ser hvor mange timer, uger, dage og måneder de bruger sammenlagt på et år.

Vi har ladet eleverne i en af vore klasser optælle hvor meget skærmtid de bruger på de sociale medier i løbet af et år.

Gennemsnitsforbruget pr. uge er på 35 timer, hvilker i alt giver næsten 76 døgn på et år.

Resultatet taler for sig selv og fører mig straks over til den konklusion, at alle familier bør have regler for brugen af skærmtid i hjemmene. De kunne tage deres udgangspunkt i følgende punkter som er formuleret ud fra sundhedsstyrelsens anbefalinger:

1) Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid. Det sjæler tid fra den gode søvn

2) Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse. Al skærmaktivitet i løbet af natten vil forstyrre og forringe søvnen

3) Skab variation mellem barnets skærmbrug og andre aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder sørg for fysisk aktivitet

4) Interesser dig for dit barns online liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online

5) Lav faste aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både for barn og voksen, og hav en løbende snak om, hvor meget skærmen bruges og til hvad

6) Som forælder bør man selv være opmærksom på sit eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug vil påvirke forældre-barn relationen negativt

Der forskes for tiden på livet løs i hvilke påvirkninger, ud over dårlig søvn, dårlig form, og svagere relationer til andre, et stort skærmforbrug påfører os alle. Mange forskere har en begrundet mistanke om, at det alt for store skærmforbrug medvirker til udvikling af ensomhed, overvægt og visse former for angst.

Forbruget af skærmtid på de sociale medier og spil bør begrænses til 2 timer pr. dag.

Tiden vil vise, om der er en sammenhæng mellem skærmforbrug og de nævnte udfordringer, men indtil da har vi sundhedsstyrelsens anbefalinger, som vi kan forholde os til.

Knud e. Schack Korsbjerg 

Skoleleder, Stenhus Kostskole 

Oktober 2021

Categories: Knuds Klumme