Den seneste undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø gav som helhed ikke årsag til de helt store justeringer i indeklimaet på Stenhus Kostskole. Men det var en stor overraskelse for os alle, at eleverne i meget høj grad jævnligt lider af hovedpine.

Ca. 70 % af eleverne lider af hovedpine en eller flere gange ugentligt. En hovedpine, der jo kan skyldes mange forskellige årsager. Det kan være manglende udluftning, forkert ergonomi (bord og stol passer ikke til eleven) eller uro i klassen. Men går vi ud fra, at disse faktorer ikke spiller en så stor rolle, at det skulle bevirke at 70% af eleverne får ugentlige hovedpiner, så må der jo være andre og vægtige faktorer der spiller ind.

For at få overblik over disse faktorer, inviterede vi en fysioterapeut Anne fra FysioDanmark i Holbæk til at holde et oplæg for alle vores undervisere den 18. januar 2022. 

FysioDanmark har stor erfaring i at vejlede unge mennesker i vores aldersgruppe 5. – 10. klassetrin. Og de kan godt genkende den voldsomt stigende mængde af unge mennesker med hovedpine i disse år. 

Fysioterapeutens arbejde har over en årrække ændret sig fra at være behandler til at være coachende, og denne funktion gav Anne os indsigt og vejledning i, samtidig med, at hun klargjorde, hvilke faktorer fysioterapeuterne arbejder ud fra.

For det første ser de på, hvor meget ”skærm” de unge mennesker forbruger.  Det har helt uden diskussion en meget stor indflydelse på hovedpine. Der udøves et skævt tryk på de øverste halshvirvler, og så har vi hovedpinen pga. af dårlige blodtilførsel til hjerne.

Den anden faktor, de ser på, er mængden af søvn. Får de unge mennesker ikke søvn nok, så bliver risikoen for spændingshovedpine og migræne væsentlig forstørret.

Den tredje faktor fysioterapeuterne ser på, er kosten. En dårligt sammensat kost med for meget sukker, kan i sig selv give svimmelhed, humørsvingninger og hovedpine.

Og den fjerde faktor er mængden af bevægelse i hverdagen. Får man ikke bevæget sig nok med korte tidsintervaller og gerne i det fri, så vil man let kunne få hovedpine pga. af inaktivitet. 

Vores øgede indsats for at få styr de faktorer, som giver en stor del af vores elever spændings-hovedpine, er derfor velbegrundet.

Vi vil derfor på Stenhus Kostskole stadigt forholde os aktivt til kost, bevægelse, søvn og skærmforbrug. 

PS. Skolens udeordning faldt i den grad i fysioterapeutens smag.

Knud e. Schack Korsbjerg 

Skoleleder, Stenhus Kostskole 

Januar 2022

Categories: Knuds Klumme