Smartphonen tog magten i 2010´erne og fyldte vores lommer, samtidig med at den forandrede vores liv på godt og ondt. Heller ikke undervisningen i landets uddannelsesinstitutioner gik ram forbi.

En meget stor mængde af viden i bøger er blevet udskiftet med e-platforme, der har skrædder-syede forløb til snart sagt alle fag i grundskolen. Læringsstilen er skiftet radikalt fra enestudie, lektielæsning og daglig træning til skærmbrug og styrede forløb med indlagt læring.

Vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Teil mener, at vi nu er nået så langt ud i brugen af digitale læremidler, at vi må sige stop. Når op mod 85 % af læremidlerne er digitale, og vi ved at en kombination af bøger og tekster på papir kombineret med e- platforme giver den bedste læring, må der ske ændringer.

Vi skal således, for at sikre en solid indlæring, sørge for en varieret undervisning med brug af varierede undervisningsmidler og læringsstile.

Ledelsen på Stenhus Kostskole er, helt i tråd med ministerens udmelding, enige i, at de digitale platforme skal bruges med omtanke.

På Stenhus Kostskole har vi som udgangspunkt et ønske om, at fordelingen bør være ligelig mellem brugen af analoge midler og digitale midler, for at sikre den nødvendige læring og udvikle en solid læseevne.

Knud E. Schack Korsbjerg

Skoleleder, Stenhus Kostskole

Januar 2020

Kategorier: Knuds Klumme