Den seneste Ungeprofilundersøgelse med deltagelse af danske kommuner og 38.682 elever, viser desværre at vi ikke tager ved lære af den enorme viden vi som samfund, politikere og forældre har om brug og misbrug af alkohol.

I henhold til Dansk MisbrugsBehandling udtrykker 69% af de unge i aldersgruppen 15 – 19 år, at deres forældre synes det er i orden, at de drikker sig fulde næsten hver weekend. Og i grund- skolerne kan vi ikke skabe konsensus i forældregruppen omkring afholdenhed for de 12 – 17-årige. Et flertal af forældrene til denne aldersgruppe mener, at det er i orden at elever fra 8. og 9. klasse indtager alkohol til fester og i hverdagen. Børnene skal jo lære at drikke derhjemme, det giver den bedste baggrund for at lære at omgås alkohol på en fornuftig måde.

Og derudover så er det almindeligt at danske forældre selv ”bingedrikker” – defineres ved at man indtager mere end 5 genstande i træk – i weekender og på ferier.

Så de unge mennesker opfinder ikke selv drikkeriet, de gør, som de ser de voksne gør. 32% af danske unge drikker ofte mere end 6 genstande på en aften. Blandt elever på ungdomsuddan- nelser er det 37% af eleverne de bingedrikker flere gange om måneden.

Vores fællesviden viser i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at kvinder ikke bør overskride 7 genstande pr. uge, og mænd bør ikke overskride 14 genstande pr. uge.

Der er ca. 860.000 danskere der har et storforbrug af alkohol over højrisikogrænsen 14/21. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug med store sundhedsudgifter til følge. Mere end 140.000 danskere er afhængige af alkohol.

De nævnte forhold medfører 190.000 flere lægebesøg, 27000 flere sygehusbesøg og 2.900 årlige dødsfald.

Sætter man disse tal i perspektiv ved at betragte tidens seneste corona dødstal på 623 siden marts, så er der sammenlignet med alkohol dødsfald plads til mere end 2000 døde, før end vi nærmer os coronatallene. Og hold da op, hvor vi i fællesskab bruger oceaner af kræfter på at undgå at coronasmitten skal brede sig.

Tænk, hvis vi samlede bare en del af vores fælles kræfter og brugte dem til at følge op på den enorme viden, vi har om alkohol:

  • Lovgivning der forbyder at man drikker alkohol før man er fyldt 18 år
  • Forældre der går forrest og viser deres børn, at livet kan leves med et fornuftigt alkoholforbrug
  • Ungdomsuddannelser der står på mål for en nulalkoholpolitik inden det fyldte 18 år.

Knud E. Schack Korsbjerg

Skoleleder, Stenhus Kostskole

August 2020

Kategorier: Knuds Klumme