Det er efterhånden alment kendt, at de ubegrænsede muligheder internettet skaber for at være ”på” giver børn indsigt i områder de på ingen måde er gamle nok til at forholde sig til.

Ingen børn på 8-9 år kan håndtere det de ser på nettet via forskellige hjemmesider. Det være sig henrettelser, børnemishandling, stofmisbrug, krig, porno mv. Børnene er simpelthen ikke klar til hverken mentalt eller fysisk, at håndtere den indsigt og de oplevelser de får ved brugen af disse muligheder.

Børnene har fri tilgang til alt via nettet, og det er forældrene medvirkende til at de har alt for tidligt. Undersøgelser viser at under 2% på 5. klassetrin IKKE er til stede på et socialt medie.
Og det er de på trods af, at alle disse sociale medier har en nedre aldersgrænse på 13 år. Børn i 5. klasse er typisk 10 og 11 år.

Langt de fleste sociale medier herunder Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok og Musical.ly har en aldersgrænse på 13 år, men det er meget nemt at snyde med alderen og oprette en profil, selvom man er yngre end de 13 år.

Og der er såmænd også en nedre grænse for at spille på nettet, for de fleste onlinespil er fra 12 år.

At umodne børn er på de sociale medier og spilleplatforme giver i den grad trivselsproblemer i barndommens rum. Og ikke mindst i en skolesammenhæng er elever, forældre og lærere generet af de negative konsekvenser børnenes tilstedeværelse på de sociale medier giver.

Skolerne er i den grad dagligt påvirket af de trivselsproblemer, der udspringer som en direkte følge af den trafik, børnene deltager i på de sociale medier.

Min opfordring som skoleleder vil være, at forældrene som minimum påtager sig det ansvar de har for at hjælpe deres børn til at trives på de sociale medier og en rigtig beslutning vil være, at man i klasserne aftaler, at man overholder aldersgrænsen for at være på de sociale medier på de 13 år.

Kan man forestille sig, at skoler og lærere afviser at håndtere de sociale udfordringer og den mistrivsel som skabes via de sociale medier hos børn, hvor den nedre aldersgrænse ikke bliver overholdt?

Categories: Knuds Klumme