Kodeks for god opførsel

Alle:

 • Møder velforberedt og veludhvilet til undervisningen
 • Går ind i klasseværelset når klokken ringer, sætter sig ned og tager de relevante ting frem
 • Tiltaler alle i et ordentligt sprog
 • Tager hensyn og optræder hjælpsomt over for alle
 • Yder sit bedste og bidrager dermed til egen, klassens og skolens positive udvikling
 • Passer på skolens inventar og bygninger
 • Sidder på stole og ikke i vindueskarme
 • Smider affald i skraldespande/containere
 • Spiller bold på de tilladte arealer
 • Kaster kun med snebolde på sportspladsen
 • Hverken ryger eller tager snus mv. på skolens område
 • Klæder sig passende til det, der skal ske i løbet af skoledagen
 • Udfører jobbet som duks grundigt og ansvarsbevidst
 • Orienterer sig hos kammerater om lektier efter sygdom og andet fravær
 • Har mobil og PC slukket efter lærerens anvisning
 • Cyklister holder tilbage for gående på skolens område
 • Opfører sig ordentligt i alle situationer og tænker sig om

 

ALTSÅ OGSÅ DIG!!