Det er hovedoverskriften i forbindelse med et stort projekt som vil præge Stenhus Kostskole i de kommende år.

Formålet med at sætte trivsel og læring i fokus er, at vi som skole, sammen med børnelæge Jens- Christian Holm, vil gøre en indsats for, at jeres børn kan få endnu mere ud af deres skolegang og liv, imens de er elever på Stenhus Kostskole. Og den læring og de gode vaner, der kommer ind i deres hverdag ved at deltage i projektet, håber vi vil danne skole, og at elever og forældre vil have vanerne med i livet efter Stenhus.

Jeg har tidligere i ”Knuds Klumme” skrevet om bevægelsens, søvnens og kostens vigtighed for at mennesker trives og skaber en god platform for læring og udvikling. Og det er denne sammenhæng vi sammen med Jens-Christian vil sætte ekstra fokus på børnenes trivsel og læring i de kommende år.

Det er ganske enkelt meget vigtigt, at vi får skabt de bedste rammer for elevernes trivsel, så de kan opnå den bedste læring og samtidig få et sundt og godt liv, hvor de føler sig godt tilpas såvel fysisk som psykisk.

Gode rammer for børn skabes af præcise forældre, der har tænkt over, hvorledes de vil organisere familiens hverdag med prioriteret meget samvær med deres barn.
Rammerne skal gælde for de forskellige aktiviteter på en naturlig og selvfølgelig måde – faste spisetider, sengetider, stå op tider, bevægelse, kost etc. etc.

Alle aktiviteter skal rammesættes, så barnet ved, hvad der skal ske hvornår. Det gør nemlig at hjernen slapper rigtig godt af, når den rammes ind i vante og kendte strukturer. Hjernen bruger ikke unødig energi og kraft på at være usikker.

Samtidig med at vi sætter fokus på trivslens vigtighed for barnets fysiske udvikling i det hele taget, vil Jens-Christian Holm og hans folk stå for forskellige test og prøver, og resultaterne herfra vil indgå i de biobanker med data om børn og deres sundhed, som allerede er opbygget i sundhedsvæsenet.

Det er naturligvis frivilligt om det enkelte barn skal være en del af projektet. Forældrene beslutter om deres barn skal være en del af projektet ved at give tilladelse til blodprøvetagning mv. Dog er skolens hele virke i de kommende år påvirket af projektet, der er det største af sin art, der er gennemført i Danmark.

Måden hvor det vil præge hverdagen er, at vi fokuserer ekstra på sunde madvarer i kantinen, sunde madpakker og snacks, bevægelse og ikke mindst søvn.

Genlæs gerne klummerne – findes på skolens hjemmeside

  • Søvn er en overset men nødvendig ressource
  • Bevægelse er et quick fiks for krop og sind
  • Kampen mod kalorierne er alles kamp

Knud e. Schack Korsbjerg

Skoleleder, Stenhus Kostskole 

August 2021

Kategorier: Knuds Klumme