fbpx

Selvevaluering

Stenhus Kostskole har siden 2013 været selvevaluerende efter den model, som Danmarks Private Skoler har udarbejdet og fået godkendt i Undervisningsministeriet.

Selvevalueringsmodellen er vores overordnede pædagogiske styringsredskab og alle nye pædagogiske tiltag skal kunne begrundes i modellen. Derved sikres, at der er en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde og at skolens mål og visioner medtænkes heri.

Vi betragter arbejdet med selvevaluering som en løbende proces, hvor alle skolens aktører bliver involveret over tiden. I arbejdet er det væsentligt, at skolens mål og visioner medtænkes ud fra elevernes, forældrenes og lærernes individuelle synsvinkel og tilgang til de forskellige områder.

De fem årlige møder i Pædagogisk Råd planlægges sammen med KO-gruppen, der er det koordinerende udvalg for arbejds- og udviklingsgrupper under selvevaluering. Således bliver selvevaluering en naturlig og styrende del af vores pædagogiske møder, hvilket kvalificerer arbejdet og sikrer at selvevalueringstanken er medtænkt i alle vore pædagogiske tiltag.

På bestyrelsens og forældrerepræsentanternes møder bliver der mindst en gang om året informeret om status og det aktuelle arbejde med selvevaluering.

Maj, 2019

Vinni Mouritsen

Kapitler til selvevaluering

Kapitel 1: Skolens profil

Kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Kapitel 3: Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

Kapitel 4: Elevens alsidige personlige udvikling

Kapitel 5: Frihed og folkestyre

Kapitel 6: Tilbud om undervisning i 10. klasse

Kapitel 7: Specialundervisning

Kapitel 8: Dansk som andetsprog

Kapitel 9: Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Kapitel 10: Skoleledelsens kvalitetssikring og udvikling af undervisning