fbpx

Priser

Dagskolen

Skolepenge (5.-10. klasse): kr. 2.250 pr. mdr., betaling i 11 mdr.

Priser, gældende pr. 1. oktober 2020

Tilvalg:

  • Cambridgeklasse: kr. 300,- pr mdr. 
  • Fodboldtræning: 8. + 9. klasse: kr. 655,- pr. mdr.
  • Fodboldtræning: 10. klasse: kr. 1.091,- pr. mdr.

Betaling til klassekasse, ture/rejser med klassen opkræves særskilt.

Kostskolen

Kontakt skolens kontor for oplysninger om pris på ophold på kostafdelingen. 

For aftale om besøg på kostafdelingen kontakt admin@stenhus.dk

Tilskud/opholdstøtte

Det er ikke længere muligt at søge om tilskud til indeværende skoleår, ny pulje udmeldes til august 2022.

Tilskud/opholdstøtte

Skolen disponerer ikke over fripladser, men der kan gennem skolen søges om tilskud til nedsættelse af skolepenge (indkomstbestemt). Der kan kun søges for et skoleår ad gangen. Bemærk at tilskud til kostelever kun gives til 6.-10. klasse.

Privatskolernes Fordelingssekretariat foretager fordelingen af statsmidlerne, og skolen modtager svar medio oktober. Evt. tilskud vil efterfølgende blive modregnet i skolepenge for resten af skoleåret.

Ansøgningsskema kan udskrives herunder eller findes på fordelingssekretariatets hjemmeside.

Frist for ansøgning til skoleåret 2021/2022 er 1. september 2021.

Der vil via Skoleintra blive givet nærmere besked om ansøgningsprocedure.